Front Page

dfsddfgfdf
Skibskunstner Maersk
Urner – Mor & Far
AAA forskningsprojekt
Faglig assistent
Den aktivistiske by

Birgitta Schöndorf

kunst & landskab, socialarkitektur og undervisning
HVEM?

Jeg er uddannet arkitekt og jeg arbejder som projektmager, illustrator, kunstner og underviser.

HVAD?

Jeg arbejder i mange situationer med forskellige mennesker, organisationer og institutioner.

KONTAKT

gittan999@hotmail.com

+45 xxxxxxxx

Kunst / Landskab

“Jeg bruger kunsten som et redskab til at undersøge urbane byrum som har et transformationspotentiale. Ved at interagere både flygtigt og rent fysisk med performative aktiviteter og installationer, kan en værdi diskussion opstå i byrummet og landskabet.”

”Jeg undersøger og leder efter stoflighed på mange plan, for tiden i det geologiske sten- og lermaterialet. Jeg søger det ikke-perfekte, som skaber en dybde og interesse i et værk. Derfor vægter jeg at give plads til det rå og rustikke udtryk, hvor processen skinner igennem, da alt er foranderlig også efter at tilblivelses- processen er afsluttet.”

Social Arkitektur

“Det er min overbevisning at der burde tænkes byliv, før der tænkes byrum, og at der tænkes byrum, før der tænkes arkitektur. Jeg er interesseret i at udvikle nye former for demokratiske udviklingsprocesser.

“Gennem forskellige initiativer kan arkitekten igangsætte en dialog i øjenhøjde med byens borgere. Så når byens rum skal udvikles og planlægges, er det i et frugtbart samspil med borgernes/menneskernes behov. Mennesker er byen og mennesker skaber byen.”

Undervisning

”For at finde ind til kernen på en arkitektonisk problemstilling er den kunstneriske tilnærmelse – det sansede ordløse univers – essentielt for at kunne formidle og tilegne sig det arkitektoniske univers.”

”Vil man kende sit stof må man komme i kontakt med det. Den eksperimenterende undersøgelse udgør en del af det arkitektfaglige arbejdsrepertoire som bruges i den kreative løsning af komplekse problemstillinger.”